Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Μικρές Ανεμογεννήτριες: Σύναψη Σύμβασης πώλησης και αγοράς της ενέργειας
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την επένδυσή σας στις μικρές ανεμογεννήτριες - και το τελευταίο - είναι η υπογραφή της σύμβασης με το ΔΕΣΜΗΕ αναφορικά με την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης με τη ΔΕΗ θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση πώλησης ενέργειας με τον αρμόδιο Διαχειριστή που είναι ο ΔΕΣΜΗΕ (Κάστορος 72, Τ.Κ. 18 545, Πειραιάς) για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και η ΔΕΗ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Σημειώνεται ότι, μετά την αναδιάρθρωση του Διαχειριστή και τη δημιουργία των ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ, όπως προβλέπεται από τον ν.4001/2011, ο αντισυμβαλλόμενος θα αλλάξει.

Ο τύπος της σύμβασης πώλησης έχει καθορισθεί με υπουργική απόφαση και βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του Υ.Π.Ε.Κ..Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr >Υπηρεσία Εξυπηρέτησης ΑΠΕ > Θεσμικό Πλαίσιο> 30.08.2010

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του ΔΕΣΜΗΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.desmie.gr > ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ>Δικαιολογητικά Συμβάσεων
Αγοραπωλησίας


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

WebCatalogs.gr
Το webcatalogs.gr είναι ο Νέος Μεγάλος Ελληνικός Κατάλογος Internet (Web Catalog), Επιχειρήσεων , Προσφορών.Καταχωρήστε Δωρεάν την επιχείρησή σας , την δραστηριότητά σας , την ιστοσελίδα σας , την προσφορά σας.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...